Despre noi

OFERTA EDUCAȚIONALĂ "GRIGORE MOISIL" BISTRIȚA 2024-2025


"Examenul național de bacalaureat 2023 BACALAUREAT 2023 SESIUNEA AUGUST
LICEUL TEHNOLOGIC GRIGORE MOISIL-CE: 1096 "

ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR


      Conform Calendarului Examenului Național de Bacalaureat – 2023 - sesiunea august, afișarea rezultatelor la probele scrise se face în data de vineri – 25 august 2023, până la ora 12.00.
      Eventualele contestații se pot depune la sediul comisiei: Liceul Tehnologic Grigore Moisil, conform calendarului, vineri 25 august 2023, între 12.00–18.00, sau online la adresa de e-mail: contestatii@grigoremoisilbn.ro , completând formularul atașat pentru fiecare probă de examen și adăugând o copie a actului de identitate.
ATENȚIE!
      - Se va trece pe formular, în mod obligatoriu, un număr de telefon pentru confirmare (cererile online, neconfirmate telefonic nu se vor lua în considerare), precum și codul de anonimizare
      - Formularul completat, datat și semnat va fi scanat/fotografiat inteligibil. Fișierul PDF/JPG se trimite doar la adresa specificată.

PREȘEDINTE COMISIE
PROF. ENIKO CUPȘA

Anunt contestatii BAC 2023
Formular contestatii BAC 2023

Borderou pentru echivalarea/recunoașterea nivelurilor de competență lingvistică de comunicare orală în limba română "

INFORMAȚII ADMITERE ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL ȘI DUAL 2023

PROBA DE PRESELECȚIE ÎNVĂȚĂMÂNTUL DUAL - 11.07.2023 – ora 9
PROBA SUPLIMENTARĂ DE ADMITERE ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL (mecanic auto) – 13.07. 2023 – ora 9


"Examenul național de bacalaureat 2023 "


      Conform Calendarului Examenului Național de Bacalaureat - 2023, afișarea rezultatelor la probele scrise se face în data de luni - 3 iulie 2023, până în ora 12.
      Eventualele contestații se pot depune la sediul comisiei: Liceul Tehnologic "Grigore Moisil", strada Rodnei, nr.23, Bistrița, conform calendarului, luni - 3 iulie 2023, între orele 12.00-18.00 sau online la adresa de mail: contestatii@grigoremoisilbn.ro, completând formularul atașat pentru fiecare probă de examen.
ATENȚIE!
      - Se va trece pe formular, în mod obligatoriu, un număr de telefon pentru confirmare.
      - Formularul completat, datat și semnat va fi scanat/fotografiat inteligibil. Fișierul PDF/JPG se trimite la adresa specificată.

Anunt contestatii BAC 2023
Formular contestatii BAC 2023

OFERTA EDUCAȚIONALĂ "GRIGORE MOISIL" BISTRIȚA 2023-2024


"Examenul național de bacalaureat 2022 - CONTESTAȚII - SESIUNEA AUGUST - SEPTEMBRIE 2022 "


CONTESTAȚII BAC, sesiunea august-septembrie 2022: se depun în data de 31 august 2022, în intervalul orar 12,00-18,00, la sediul Liceului Tehnologic ,,Grigore Moisil” Bistrita, sala 19, etaj 1.
Contestațiile se pot trimite și prin poșta electronică la adresa de mail: contestatii2022@grigoremoisilbn.ro (conform prevederilor art. 17 alin (1) din Procedura ME nr. 28329/11.05.2022).
Pentru solicitările de reevaluare transmise prin poșta electronică, se respectă toate prevederile legale privind organizarea și desfășurarea examenului de Bacalaureat național 2022.
Candidații care depun/transmit contestații prin mijloace electronice completează și semnează o declarație-tip în care se menționează faptul că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere (conf. prevederilor art. 13 alin. (1) din OME nr. 5151/2021), declarația fiind însoțită de o copie a CI a candidatului/ei. In total vor fi trei documente: 1. formular contestatie 2. declaratie 3. copie carte de identitate

Candidatii care depun contestatiile online sunt rugați să treacă un număr de telefon la care pot fi contactați pentru confirmare/probleme legate de depunere.

Adresa 29394 - contestatii BAC 2022
Formular contestatii BAC 2022
Model declaratie tip BAC 2022
Calendar Bacalaureat 2022 Anexa la OM5151-2021


REZULTATELE FINALE ALE EXAMENULUI DE BACALAUREAT SESIUNEA Sesiunea iunie-iulie 2022

REZULTATELE EXAMENULUI DE BACALAUREAT SESIUNEA Sesiunea iunie-iulie 2022

CONTESTAȚII BAC, sesiunea iunie-iulie 2022: se depun în data de 27 iunie 2022, în intervalul orar 12,00-18,00, la sediul Liceului Tehnologic ,,Grigore Moisil” Bistrita. Contestațiile se pot trimite și prin poșta electronică la adresa de mail: contestatii2022@grigoremoisilbn.ro (conform prevederilor art. 17 alin (1) din Procedura ME nr. 28329/11.05.2022). Pentru solicitările de reevaluare transmise prin poșta electronică, se respectă toate prevederile legale privind organizarea și desfășurarea examenului de Bacalaureat național 2022. Candidații care depun/transmit contestații prin mijloace electronice completează și semnează o declarație-tip în care se menționează faptul că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere (conf. prevederilor art. 13 alin. (1) din OME nr. 5151/2021), declarația fiind însoțită de o copie a CI a candidatului/ei. In total vor fi trei documente: 1. formular contestatie 2. declaratie 3. copie carte de identitate

Adresa 29394 - contestatii BAC 2022
Formular contestatii BAC 2022
Model declaratie tip BAC 2022
Calendar Bacalaureat 2022 Anexa la OM5151-2021

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE

Proba E. d)
Filosofie
Geografie
Informatica
Logica
Psihologie
Anatomie şi fiziologie umană, genetică şi ecologie umană
Biologie vegetală şi animală
Chimie organică
Proba E. c)
Matematică M_mate-info
Matematică M_şt-nat
Matematică M_tehnologic
Istorie
Proba E. a) Limba şi literatura română

Oferta educationala Grigore Moisil Bistrita 2022-2023

Anunț post vacant


Consiliul de administraţie al Liceului Tehnologic ”Grigore Moisil” Bistrița cu sediul în Bistrița, str. Rodnei nr.23, organizează, în data de 14 ianuarie 2022, ora 09:00, concurs pentru ocuparea următorului post:

PAZNIC I M - 1 normă, perioadă nedeterminată

Anunț concurs post vacant

Informare privind gradul de vaccinare în rândul personalului angajat la Liceul Tehnologic Grigore Moisil Bistrița

Potrivit datelor centralizate la nivelul instituției, rata generală de vaccinare a angajaților de la Liceul Tehnologic Grigore Moisil Bistrița este 85% din 52 persoane cu norma de bază în unitate.

1. Rata de vaccinare pt. interg personalul 79,03%
2. Cadre didactice 74,41%
3. Pers. auxiliar + nedidactic 89,47%

ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR LA EXAMENUL DE BACALAUREAT 2021, SESIUNEA AUGUST-SEPTEMBRIE

Contestațiile se vor trimite la adresa de e-mail contestatii.moisil@gmail.com
Model cerere contestatie - Bacalaureat 2021, sesiunea august-septembrie

Candidatul își va trece numărul de telefon pe cererea de contestație pentru confirmare!

ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR LA EXAMENUL DE BACALAUREAT 2021, SESIUNEA IUNIE-IULIE

Contestațiile se vor trimite la adresa de e-mail grigoremosilbn@yahoo.com

Rezultate examen


Rezultate concurs ingrijitor, electrician, paznic februarie 2021

Rezultat final concurs ingrijitor, electrician, paznic.

Rezultate examen


Rezultatele la proba practică de la examenul pentru ocuparea postului de ELECTRICIAN din data de 8 februarie 2021

Rezultate proba scrisă concurs electrician

Rezultate examen


Rezultatele la proba practică de la examenul pentru ocuparea postului de INGRJITOR din data de 8 februarie 2021

Rezultate proba scrisă concurs îngrijitor

Rezultate examen


Rezultatele la proba scrisă de la examenul pentru ocuparea postului de PAZNIC din data de 5 februarie 2021

Rezultate proba scrisă concurs paznic

Anunț posturi vacante


Consiliul de administraţie al Liceului Tehnologic ”Grigore Moisil” Bistrița cu sediul în Bistrița, str. Rodnei nr.23, organizează, în data de 5 februarie 2021, ora 09:00, concurs pentru ocuparea următoarelor posturi:

Îngrijitor - 1 normă, perioadă nedeterminată

Muncitor I (Electrician) - 1 normă, perioadă nedeterminată

Paznic I M - 1 normă, perioadă nedeterminată.

Anunț concursuri posturi vacante

Anunț concurs ocupare posturi didactice/catedre


Consiliul de administraţie al Liceului Tehnologic ”Grigore Moisil” Bistrița cu sediul în Bistrița, str. Rodnei nr.23, organizează, în data de 2 noiembrie 2020, ora 12:30, concurs pentru ocuparea următoarelor posturi didactice/catedre:

Inginer mecanic - 18 ore

Maistru mecanic - 24 ore

Maistru mecanic - 24 ore.

Anunț concurs ocupare posturi didactice/catedre

Anunț posturi vacante


Liceul Tehnologic ”Grigore Moisil” Bistrița cu sediul în Bistrița, str. Rodnei nr.23, organizează, în data de 26 octombrie 2020, ora 09:00, concurs pentru ocuparea următoarelor posturi:

Informatician IA studii superioare - 1 normă, perioadă nedeterminată

Muncitor I - 1 normă, perioadă nedeterminată

Muncitor I (Electrician) - 1 normă, perioadă nedeterminată

Anunț concursuri posturi vacante

Tematica pentru examene de diferență clasa a X-a Mecanică (liceu și învățământ profesional)


Cele 3 module se vor susține în data de 31 august și 1 septembrie 2020 ora 9:00

 1. Reprezentarea pieselor mecanice
  1. Reguli de reprezentare în proiecție ortogonală a pieselor
   1. Reprezentarea în vedere
   2. Reprezentarea în secțiune
  2. Cotarea
   1. Elementele cotării
   2. Reguli de cotare
  3. Abateri
   1. Abateri dimensionale
   2. Abateri de formă și poziție
  4. Executarea schiței după model
 2. Lăcătușărie generală
  1. Materiale metalice. Tipuri, proprietăți fizice, mecanice și tehnologice
   1. Aliaje feroase
   2. Aliaje neferoase
  2. Mijloace de măsurat și verificat lungimi, unghiuri și suprafețe (șubler, riglă, micrometru, echer, raportor)
  3. Operații de lăcătușărie
   1. Îndreptarea, trasarea, debitarea, îndoirea, pilirea metalelor, polarizarea, găurirea și prelucrarea găurilor
 3. Organe de mașini
  1. Tipuri de solicitări simple ale organelor de mașini
  2. Organe de mașini de asamblare
  3. Organe de mașini în mișcare de rotație (osii și arbori)
  4. Organe de mașini pentru transmiterea mișcării de rotație
  5. Organe de mașini de rezemare (lagăre)

Admitere învățământul profesional - Etapa II


În atenția candidaților declarați admiși la învățământul profesional

Depunerea dosarelor de înscriere de către candidații admiși se realizează în perioada 3-4 august 2020, în intervalul orar 9-13, la sediul liceului, în sala 17, parter.

Dosarul de înscriere va conține:

 • Fișa de înscriere, în original;
 • Adeverință cu notele de la Evaluarea Națională (dacă elevul a participat la Evaluarea Națională)
 • Foaie matricolă
 • Copie diploma absolvire a liceului sau foaie matricolă
 • Certificatul de naștere, în copie legalizată sau certificată conform cu originalul de către școala de proveniență sau de către școala unde a fost admis (este necesară prezentarea originalului pentru certificare)
 • Copii cărți de identitate elev și părinte
 • Fișa medicală

Transmiterea documentelor se poate realiza și prin poștă, cu confirmare de primire pe adresa str. Rodnei, nr.23.

Lista elevilor admiși în învăţământul profesional pentru anul şcolar 2020-2021 - Etapa II

ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR LA EXAMENUL DE BACALAUREAT 2020, SESIUNEA AUGUST – SEPTEMBRIE

Pentru a evita aglomerarea la unitatea de învățământ, vă comunicăm următoarele:
Înscrierea la examenul de bacalaureat se face în perioada 13 – 24 iulie 2020, astfel:
 • în intervalul orar 12:00 - 15:00 la sediul unității
 • documentele se pot trimite la adresa de mail grigoremoisilbn@yahoo.com
 • documentele se pot trimite prin poștă la adresa: Strada Rodnei, nr. 23, Bistrița
Acte necesare:
 • Cerere de înscriere
 • Copie carte de identitate
 • Copie certificat de naștere / de căsătorie
 • Copie diploma absolvire a liceului sau foaie matricolă
 • Două poze format ¾

Admitere învățământul profesional – Etapa I

Oferta educaţională

Liceu tehnologic

Calificări profesionale la absolvire:

Tehnician în activități economice

Tehnician prelucrări pe mașini cu comandă numerică

Învăţământ profesional

Calificări profesionale la absolvire:

Mecanic auto, Sudor, Operator la mașini cu comandă numerică, Lăcătuș construcții metalice și utilaj tehnologic