Despre noi

Admitere învățământul profesional - Etapa II


În atenția candidaților declarați admiși la învățământul profesional

Depunerea dosarelor de înscriere de către candidații admiși se realizează în perioada 3-4 august 2020, în intervalul orar 9-13, la sediul liceului, în sala 17, parter.

Dosarul de înscriere va conține:

 • Fișa de înscriere, în original;
 • Adeverință cu notele de la Evaluarea Națională (dacă elevul a participat la Evaluarea Națională)
 • Foaie matricolă
 • Copie diploma absolvire a liceului sau foaie matricolă
 • Certificatul de naștere, în copie legalizată sau certificată conform cu originalul de către școala de proveniență sau de către școala unde a fost admis (este necesară prezentarea originalului pentru certificare)
 • Copii cărți de identitate elev și părinte
 • Fișa medicală

Transmiterea documentelor se poate realiza și prin poștă, cu confirmare de primire pe adresa str. Rodnei, nr.23.

Lista elevilor admiși în învăţământul profesional pentru anul şcolar 2020-2021 - Etapa II

ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR LA EXAMENUL DE BACALAUREAT 2020, SESIUNEA AUGUST – SEPTEMBRIE

Pentru a evita aglomerarea la unitatea de învățământ, vă comunicăm următoarele:
Înscrierea la examenul de bacalaureat se face în perioada 13 – 24 iulie 2020, astfel:
 • în intervalul orar 12:00 - 15:00 la sediul unității
 • documentele se pot trimite la adresa de mail grigoremoisilbn@yahoo.com
 • documentele se pot trimite prin poștă la adresa: Strada Rodnei, nr. 23, Bistrița
Acte necesare:
 • Cerere de înscriere
 • Copie carte de identitate
 • Copie certificat de naștere / de căsătorie
 • Copie diploma absolvire a liceului sau foaie matricolă
 • Două poze format ¾

Admitere învățământul profesional – Etapa I

Oferta educaţională

Liceu tehnologic

Calificări profesionale la absolvire:

Tehnician în activități economice

Tehnician prelucrări pe mașini cu comandă numerică

Învăţământ profesional

Calificări profesionale la absolvire:

Mecanic auto, Sudor, Operator la mașini cu comandă numerică, Lăcătuș construcții metalice și utilaj tehnologic