Despre noi

Tematica pentru examene de diferență clasa a X-a Mecanică (liceu și învățământ profesional)


Cele 3 module se vor susține în data de 31 august și 1 septembrie 2020 ora 9:00

 1. Reprezentarea pieselor mecanice
  1. Reguli de reprezentare în proiecție ortogonală a pieselor
   1. Reprezentarea în vedere
   2. Reprezentarea în secțiune
  2. Cotarea
   1. Elementele cotării
   2. Reguli de cotare
  3. Abateri
   1. Abateri dimensionale
   2. Abateri de formă și poziție
  4. Executarea schiței după model
 2. Lăcătușărie generală
  1. Materiale metalice. Tipuri, proprietăți fizice, mecanice și tehnologice
   1. Aliaje feroase
   2. Aliaje neferoase
  2. Mijloace de măsurat și verificat lungimi, unghiuri și suprafețe (șubler, riglă, micrometru, echer, raportor)
  3. Operații de lăcătușărie
   1. Îndreptarea, trasarea, debitarea, îndoirea, pilirea metalelor, polarizarea, găurirea și prelucrarea găurilor
 3. Organe de mașini
  1. Tipuri de solicitări simple ale organelor de mașini
  2. Organe de mașini de asamblare
  3. Organe de mașini în mișcare de rotație (osii și arbori)
  4. Organe de mașini pentru transmiterea mișcării de rotație
  5. Organe de mașini de rezemare (lagăre)

Admitere învățământul profesional - Etapa II


În atenția candidaților declarați admiși la învățământul profesional

Depunerea dosarelor de înscriere de către candidații admiși se realizează în perioada 3-4 august 2020, în intervalul orar 9-13, la sediul liceului, în sala 17, parter.

Dosarul de înscriere va conține:

 • Fișa de înscriere, în original;
 • Adeverință cu notele de la Evaluarea Națională (dacă elevul a participat la Evaluarea Națională)
 • Foaie matricolă
 • Copie diploma absolvire a liceului sau foaie matricolă
 • Certificatul de naștere, în copie legalizată sau certificată conform cu originalul de către școala de proveniență sau de către școala unde a fost admis (este necesară prezentarea originalului pentru certificare)
 • Copii cărți de identitate elev și părinte
 • Fișa medicală

Transmiterea documentelor se poate realiza și prin poștă, cu confirmare de primire pe adresa str. Rodnei, nr.23.

Lista elevilor admiși în învăţământul profesional pentru anul şcolar 2020-2021 - Etapa II

ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR LA EXAMENUL DE BACALAUREAT 2020, SESIUNEA AUGUST – SEPTEMBRIE

Pentru a evita aglomerarea la unitatea de învățământ, vă comunicăm următoarele:
Înscrierea la examenul de bacalaureat se face în perioada 13 – 24 iulie 2020, astfel:
 • în intervalul orar 12:00 - 15:00 la sediul unității
 • documentele se pot trimite la adresa de mail grigoremoisilbn@yahoo.com
 • documentele se pot trimite prin poștă la adresa: Strada Rodnei, nr. 23, Bistrița
Acte necesare:
 • Cerere de înscriere
 • Copie carte de identitate
 • Copie certificat de naștere / de căsătorie
 • Copie diploma absolvire a liceului sau foaie matricolă
 • Două poze format ¾

Admitere învățământul profesional – Etapa I

Oferta educaţională

Liceu tehnologic

Calificări profesionale la absolvire:

Tehnician în activități economice

Tehnician prelucrări pe mașini cu comandă numerică

Învăţământ profesional

Calificări profesionale la absolvire:

Mecanic auto, Sudor, Operator la mașini cu comandă numerică, Lăcătuș construcții metalice și utilaj tehnologic