Category Archives: Uncategorized

Anunt concurs post paznic

ANUNŢ Colegiul Tehnic Grigore Moisil Bistriţa, cu sediul în Bistriţa, Str. Rodnei nr.23, scoate la concurs, în data de 08.01.2014, ora 10.00, la sediul unităţii postul de: • Paznic 1. Condiţii generale de participare la concurs: a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European […]