Catedra Matematică

  • Responsabil comisie metodică: prof. Anuța POPȘOR, Matematică, grad Il
  • prof. doctorand Vicuța NEAGOȘ, Matematică, grad I
  • prof. Virgil ZAHARIA, Matematică, grad I
  • prof. Marcel IVAN, Matematică, grad I